برنامه کلاسها

کلاس اساتید روز
تار و سه تار
 • چهارشنبه,پنج شنبه
 • دوشنبه,پنج شنبه
تصنیف خوانی
 • دوشنبه,پنج شنبه
گیتار بیس
 • شنبه
موسیقی کودک
 • یکشنبه,چهارشنبه
 • یکشنبه,دوشنبه
گیتار
 • دوشنبه,چهارشنبه
 • سه شنبه
 • سه شنبه
 • شنبه,پنج شنبه
 • سه شنبه
سازدهنی
 • سه شنبه
تنبک
 • پنج شنبه
 • دوشنبه
عود
 • چهارشنبه,پنج شنبه
فلوت ریکوردر
 • چهارشنبه
فلوت کليددار
 • دوشنبه,چهارشنبه
درامز
 • شنبه
 • پنج شنبه
آهنگسازی
 • شنبه,سه شنبه,پنج شنبه,جمعه
سنتور
 • یکشنبه
آواز
 • سه شنبه
 • سه شنبه
 • سه شنبه,چهارشنبه
 • دوشنبه
 • شنبه,جمعه
پیانو
 • دوشنبه,چهارشنبه
 • شنبه,سه شنبه,پنج شنبه,جمعه
 • یکشنبه
ابوا
 • جمعه
دف
 • پنج شنبه
 • دوشنبه
توبا
 • جمعه
قانون
 • چهارشنبه
سلفژ
 • شنبه,جمعه
 • شنبه,سه شنبه,پنج شنبه,جمعه
 • چهارشنبه
ويولنسل
 • یکشنبه
ترومپت
 • جمعه
کاخن و هنگ درام
کمانچه
 • پنج شنبه
ساکسیفون
 • سه شنبه
گروهنوازی گيتار
 • دوشنبه,چهارشنبه
ويولن
 • یکشنبه
 • یکشنبه,پنج شنبه
 • پنج شنبه
ارکستر زهی
 • یکشنبه
ويولا
 • یکشنبه
کيبورد
 • سه شنبه
ترومبون
 • یکشنبه
نی
 • دوشنبه,پنج شنبه
گروهنوازی ايرانی
 • چهارشنبه,پنج شنبه
فهرست