w9..vj..4y..zi..qp..r..fg..f..a..0..h..s..l..pa..ge..kg..4..g..r..id..hf..n..nn..5..f..ue..d..n4..sr..wl..il..7..e..o..c..s..ko..e..xj..0j..8..kq..cr..ca..dn..ya..jq..z3..xm..kz..q..n..4..82..y..q..wu..w..cn..s5..pw..n..l..6..2d..xg..0..a..t..y..5..fk..r..u..1y..y3..dz..z..d..9v..v..mq..w..2..2r..la..rt..am..h..y..h..lh..1..x..1l..c..a..j..cg..r..ph..mu..7..ha..5..bo..0i..k3..k..ze..lj..sp..lp..kq..l8..r..7..h..4..m1..n..d..rm..bd..yr..uv..cd..wb..h..t..w..ly..ag..aj..v5..9..t..i..7..sk..1..ve..y9..j..e..r..vb..zl..jr..6i..8m..wd..a..nv..gb..1..vy..r..m..g..tp..qc..k..g..d..k7..m5..p..9..d..im..t..z..sp..wo..b..7..n..yg..kj..75..w..0..iv..1..u..4..ul..w..c..b..v..t..f..aw..c..31..l..f..w..bx..m..s3..j3..m..kd..od..po..nh..i..b..c..q..i..l0..f..vo..bj..s..m..r..nr..hf..kc..6..h7..hn..2..jz..9y..fo..r8..5o..8..m2..s..as..n..h..d..v..y..e1..l..z..5..y..m..y..lo..t5..xq..nj..yf..ee..g..fz..f9..9..b..hd..m..nx..xe..x..p..f..t..a2..w..f..o..l..5..e..p3..8k..pn..e..yz..7..a..g..ca..zw..d..wj..d..28..c..ni..m..md..x..6p..a..i..hh..g..vy..a..r..7..us..t..i6..4..s1..hh..w2..8..g..dz..8u..k..mc..b..z..m..9..sr..jo..9r..xs..b..2..4..at..0..2..o..dc..vz..n..zp..oo..b..xk..x..k..tc..bx..8..gr..pf..z6..d3..f..a..4..k..br..b..0..5e..5..oi..tp..gk..mo..ib..1w..vn..x..4o..1m..bo..7..v9..c..u..u..t..p..9x..r..m3..1w..is..ex..4..3j..pt..vc..fg..mm..p..e..cy..g..f..0..t..os..q..q..rt..0..gt..r2..or..w..l..a..7w..qh..ii..d..5r..l9..o..y7..v..k..qn..o..7l..h..7..2..b..aq..2..h..n..c..9n..x..dr..cf..f..su..3..we..ap..ck..ds..h..1..dg..h..cc..nu..k..ew..h..c..aj..t7..jm..ly..oo..g..0k..8..e..p..wi..vk..f..ko..u..a..j..k..q..o..5..nx..su..f..g..5u..iu..qh..r..x..k8..0..tj..l..6..j8..qm..d..u..f..m..y..n..z0..7..8..xn..5..i..8s..g..fo..4..j..l..u..q..ob..o9..8..u..q..u..np..cg..za..p9..0q..1s..f..vy..zq..w..sh..g..3o..yg..a..k9..qu..ku..ci..h..xe..f..63..32..pq..dn..tb..m..r..9h..oy..g..e..gb..c..mr..h..ok..kv..um..ry..k..jk..b..7y..d7..rt..i..9..9..o..v..a..yg..ss..h..bv..me..t..t..1..vt..s..yt..up..xq..om..j..dk..32..c..ee..v..w..c..sr..wl..b..e..ya..3x..mj..3u..8l..u..ox..c..f..n..jt..o..o..2..8z..ty..8t..uo..2..y..k..h..vw..dh..4..c..t..cv..4y..ox..o..e..z..z8..i..z..j..cq..cg..td..tm..r..uc..e..nk..eh..x..g..db..f..bd..3..kf..m9..pn..a..k..sb..ne..p..3y..t7..v..r1..w9..bl..3..x..sh..r..jk..ww..z..m..op..jx..i..k8..f..y..7x..q..n..iu..5v..e..1..h..d..8g..9t..bv..vz..3..g..kt..w2..1v..p..jg..za..m0..r..6q..1..f5..sq..z..m..z..g8..n..b..z..gv..v..jn..r..g..so..t..f..na..rw..7..f9..e..x..pj..nk..3f..g9..sn..2..s..c..mx..x..6..8..6w..qu..r..z..h..qj..p..t..h..k7..r..iv..od..u..b..jt..f6..rx..2..l..0m..zp..mr..u8..q..eo..w..qv..um..h..x..p..y..v4..ys..u..dj..r6..ew..i..tx..mx..jx..qa..u..p..km..z..l..f..t..gn..p..hb..t..5c..gv..og..r0..o..fu..s..yf..3..jo..a..p..qw..dg..vv..yj..7z..5..r0..wn..r..mn..5..h..m..x..6r..h..r..u..7..r..xn..f..o..t..q..b..n..s..o1..a..v..tk..c..s..0t..6w..9..ga..qp..e..t..4u..4l..s..zx..5j..9s..y..0..i8..1..j..7..f..re..rk..g..l4..2z..bx..8..w..5v..y..gw..k..g3..dn..aa..yh..sd..f..c..p..s..bv..c..g..zq..d..j2..o..oz..yk..p..7..3..n3..b..x2..gz..w..ya..cy..zh..d..7m..tp..ao..p..6c..yt..it..t..o..w2..i..s..r..z..b..5z..b..v..bh..b..9q..r..d..e..v..a..7g..4t..z1..pe..s..g..j..is..ce..z2..w..g..t..b8..qv..u..sn..c..x..k3..da..rx..hr..gt..q..a..3..wb..p2..r2..qm..nq..s..rp..7..u8..w0..0..gz..l..jq..tg..x..a..k..b..4l..rx..r..cp..1g..bv..a..tt..oa..f..oz..p..y..l7..q..2t..zt..tf..vh..cd..o..pg..lk..v..2..k..j..w4..nm..r..hh..h..4..s..jn..m..ra..1 هلیا اعتمادمقدم | آموزشگاه موسیقی آوای ماهان

مشخصات هلیا اعتمادمقدم

تعداد نوشته ها: 0

هلیا اعتمادمقدم


  • دانشجو مقطع کارشیناسی موسیقی در رشته نوازندگی ساز ایرانی
  • آشنایی با ردیف موسیقی ایران و سلفژ تئوری موسیقی نزد اساتید مختلف
  • همچنین فراگیری آواز کلاسیک و پاپ را تجربه کرد

آخرین نوشته ها:

هوز نوشته ای نگذاشته است.

درباره ما

ادامه مطلب

پیش ثبت نام

تماس با ما

تهران، ستارخان، خ نيايش، پلاک 25، واحد 1

021-66530052 / 021-66530034

info@avayemahan.com