بلاگ

دسته:

شهزاد چوبچیان - 05 آگوست،21

نویسنده: Pouya Fatehi
رسیتال پیانوی آموزشگاه موسیقی آوای ماهان، نوازندگی شهزاد چوبچیان، هنرجوی خوب و با پشتکار در کنسرت هنرجویان پیانو آوای ما [...]

باران نخستین - 02 ژانویه،21

نویسنده: Pouya Fatehi
نوازندگی قطعه رویای یک مرد اثر یانی توسط باران نخستین، هنرجوی خوب و با پشتکار در کنسرت هنرجویان پیانو آوای ماهان [...]

کوروش نبوی - 01 ژانویه،21

نویسنده: Pouya Fatehi
نوازندگی انوانسیون دو صدایی شماره 9 باخ توسط کوروش نبوی، هنرجوی خوب و با پشتکار در کنسرت هنرجویان پیانو آوای ماهان [...]