استفاده از پدها که روی طبل ها قرار می گیرد باعث می شود صدای خیلی کمی تولید شود، همچنین قراردادن تکه های پارچه ، ابر و اسفنج در درون طبل ها باعث کاهش صدای ساز می شود. درامز های الکترونیک یا وی درام ها برای تمرین در منازل آپارتمانی بهترین گزینه هستند که در آنها صدا فقط از طریق هدفون برای نوازنده پخش می شود و دیگران صدای ساز را نمی شنوند

فهرست