نوازندگان کلارینت می توانند در ارکسترهای سمفونیک و کلاسیک، گروههای مارش (نظامی)، آنسامبل های کلاسیک و جز، گروههای موسیقی پاپ، ایرانی و ترکی، تکنوازی در تئاتر و ضبط های استودیویی موسیقی فعالیت کنند.

فهرست