بهتر است که شروع یادگیری ساز بصورت حضوری باشد تا معلم بتواند در مورد اکول نوازندگی (یعنی نحوه ی نشستن درست، گرفتن ساز و آرشه، انگشت گذاری، …) نکات مهم و اولیه را به هنرجو بگوید و موارد فوق را چک کند، اما به طور کلی حتی برای شروع نیز می توان کلاسهای آنلاین را داشت.

فهرست