کودکان کم سن (4 تا 7 سال) اگر دوره ی ارف را گذرانده باشند در یادگیری این ساز موفق تر خواهند بود، اما برای بزرگسالان (8، 9 سال به بالا) پیش نیازی لازم نیست و تمامی موارد مورد نیاز در طول دوره ی آموزش تدریس خواهد شد

فهرست