کنسرت ترانه های قدیمی (تیر ۹۸)

کنسرت ترانه های قدیمی (تیر  ۹۸)
تاریخ: ۰۴ شهریور،۹۸
نویسنده: مینا پورعبداله
testtest
پدرام نیکنفس خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

پدرام نیکنفس خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

شهره خیری خواننده ترانه های قدیمی

شهره خیری خواننده ترانه های قدیمی

تیم اجرایی و همه ی عوامل ترانه های قدیمی

تیم اجرایی و همه ی عوامل ترانه های قدیمی

علیرضا مهدی زاده نوازنده ی ساکسیفون ترانه های قدیمی

علیرضا مهدی زاده نوازنده ی ساکسیفون ترانه های قدیمی

فرهاد میر محمد صادقی سرپرست و نوازنده ی گیتار و ماندولین کنسرت ترانه های قدیمی

فرهاد میر محمد صادقی سرپرست و نوازنده ی گیتار و ماندولین کنسرت ترانه های قدیمی

محمد حقیقی خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

محمد حقیقی خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

پگاه هراتی نوازنده پیانو کنسرت ترانه های قدیمی

پگاه هراتی نوازنده پیانو کنسرت ترانه های قدیمی

هستی سپاسی و محمد حسین غریبی نوازنده ویلنسل کنسرت ترانه های قدیمی

هستی سپاسی و محمد حسین غریبی نوازنده ویلنسل کنسرت ترانه های قدیمی

حمید خسروشاهی خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

حمید خسروشاهی خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

شایان دیانتی نوازنده گیتار کنسرت ترانه های قدیمی

شایان دیانتی نوازنده گیتار کنسرت ترانه های قدیمی

آیدین شفایی نوازنده پرکاشن کنسرت ترانه های قدیمی

آیدین شفایی نوازنده پرکاشن کنسرت ترانه های قدیمی

محسن مهاجر نوازنده هارمونیکا کنسرت ترانه های قدیمی

محسن مهاجر نوازنده هارمونیکا کنسرت ترانه های قدیمی

علی ضرابی نوازنده ترومپت کنسرت ترانه های قدیمی

علی ضرابی نوازنده ترومپت کنسرت ترانه های قدیمی

نیما فاتحی رهبر کنسرت ترانه های قدیمی

نیما فاتحی رهبر کنسرت ترانه های قدیمی

دانیال جورابچی،برهان همتی،فرناز دارویی ،مونیکا لوران ،رایین نورانی و احسان شامی نوازندگان ویلن در کنسرت ترانه های قدیمی

دانیال جورابچی،برهان همتی،فرناز دارویی ،مونیکا لوران ،رایین نورانی و احسان شامی نوازندگان ویلن در کنسرت ترانه های قدیمی

گروه کر آوای ماهان در کنسرت ترانه های قدیمی

گروه کر آوای ماهان در کنسرت ترانه های قدیمی

امیرحسین احمدی نژاد و شایان عدالت منش خواننده های کنسرت ترانه های قدیمی

امیرحسین احمدی نژاد و شایان عدالت منش خواننده های کنسرت ترانه های قدیمی

مونیکا لوران و احسان شامی نوازندگان ویلن در کنسرت ترانه های قدیمی

مونیکا لوران و احسان شامی نوازندگان ویلن در کنسرت ترانه های قدیمی

لیدا باقری نوازنده فلوت و علیرضا مهدی زاده نوازنده ساکسیفون در کنسرت ترانه های قدیمی

لیدا باقری نوازنده فلوت و علیرضا مهدی زاده نوازنده ساکسیفون در کنسرت ترانه های قدیمی

محسن مهاجر نوازنده هارمونیکا و شایان دیانتی نوازنده گیتار الکتریک در کنسرت ترانه های قدیمی

محسن مهاجر نوازنده هارمونیکا و شایان دیانتی نوازنده گیتار الکتریک در کنسرت ترانه های قدیمی

محمد حقیقی و شهره خیری خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

محمد حقیقی و شهره خیری خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

لیدا باقری نوازنده فلوت در کنسرت ترانه های قدیمی

لیدا باقری نوازنده فلوت در کنسرت ترانه های قدیمی

حانیه آملی و پرنیان روحانی خواننده های کنسرت ترانه های قدیمی

حانیه آملی و پرنیان روحانی خواننده های کنسرت ترانه های قدیمی

شایان عدالت منش خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

شایان عدالت منش خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

گروه نوازندگان کنسرت ترانه های قدیمی

گروه نوازندگان کنسرت ترانه های قدیمی

نیما فاتحی رهبر کنسرت ترانه های قدیمی

نیما فاتحی رهبر کنسرت ترانه های قدیمی

نیما فاتحی رهبر و فرهاد میرمحمدصادقی سرپرست کنسرت ترانه های قدیمی

نیما فاتحی رهبر و فرهاد میرمحمدصادقی سرپرست کنسرت ترانه های قدیمی

نیما فاتحی رهبر و فرهاد میرمحمدصادقی سرپرست کنسرت ترانه های قدیمی

نیما فاتحی رهبر و فرهاد میرمحمدصادقی سرپرست کنسرت ترانه های قدیمی

شایان دیانتی نوازنده گیتار الکتریک در کنسرت ترانه های قدیمی

شایان دیانتی نوازنده گیتار الکتریک در کنسرت ترانه های قدیمی

کنسرت ترانه های قدیمی تیر 98 تالار وحدت

کنسرت ترانه های قدیمی تیر ۹۸ تالار وحدت

فرهاد میر محمد صادقی سرپرست و نوازنده ی گیتار و ماندولین

فرهاد میر محمد صادقی سرپرست و نوازنده ی گیتار و ماندولین

گروه کر آوای ماهان در کنسرت ترانه های قدیمی

گروه کر آوای ماهان در کنسرت ترانه های قدیمی

گروه نوازندگان کنسرت ترانه های قدیمی

گروه نوازندگان کنسرت ترانه های قدیمی

سیامک کریم پور،افشار حشمتیان،علی ضرابی و بابک میردادیان گروه نوازندگان سازهای بادی در کنسرت ترانه های قدیمی

سیامک کریم پور،افشار حشمتیان،علی ضرابی و بابک میردادیان گروه نوازندگان سازهای بادی در کنسرت ترانه های قدیمی

کنسرت ترانه های قدیمی تیر ۹۸ تالار وحدت

شهره خیری خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

شهره خیری خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

شایان دیانتی نوازنده گیتار در کنسرت ترانه های قدیمی

شایان دیانتی نوازنده گیتار در کنسرت ترانه های قدیمی

پگاه هراتی نوانده پیانو در کنسرت ترانه های قدیمی

پگاه هراتی نوانده پیانو در کنسرت ترانه های قدیمی

پدرام نیک نفس خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

پدرام نیک نفس خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

محمد حقیقی خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

محمد حقیقی خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

کنسرت ترانه های قدیمی تیر ماه 98 تالار وحدت

کنسرت ترانه های قدیمی تیر ماه ۹۸ تالار وحدت

حمید خسرو شاهی خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

حمید خسرو شاهی خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

امیرحسین احمدی نژاد خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

امیرحسین احمدی نژاد خواننده کنسرت ترانه های قدیمی

گروه نوازندگان کنسرت ترانه های قدیمی

گروه نوازندگان کنسرت ترانه های قدیمی

testtesttesttesttesttest

درباره ما

ادامه مطلب

پیش ثبت نام

تماس با ما

تهران، ستارخان، خ نيايش، پلاک 25، واحد 1

021-66530052 / 021-66530034

info@avayemahan.com