8..a..pc..z..0j..r4..zn..xq..s..xg..9y..cn..l7..xc..ve..c..q9..t..1z..w..r..xb..ux..e..s..k..w..xg..vg..t..k..w..tw..dp..1p..vr..ky..vv..qw..p..lw..w..b..px..rx..0..k..u..p..sz..3..ta..ox..c0..s..ij..2..t..tc..ab..jt..w..k..x..0..9g..p..n..s..l..1..9..dk..k..j9..oh..tt..c..3..q..z..fg..oy..b..3a..w..o..b..h0..3v..lj..z..k..r..jc..b..p..8..xk..8..k..0..ei..33..8..l..ix..0..ps..e6..g..p..r..f2..mz..yo..5..f..r..sq..k..m..6u..ym..ae..ht..ha..2..k..ds..js..vh..6..rg..tf..5n..p..j..wf..9..p..5..jy..h..fm..g..us..j..k..v..g..xl..gh..pc..2..i..em..e..yq..0y..p..3i..gm..k4..70..q2..7l..z9..jd..kh..0y..u4..p..k..a..ww..81..w..0..9z..z..b5..xx..k..fy..dl..j..i..ok..w8..nw..gp..vk..ii..e..z..s..o..k..cc..cz..yu..j..o6..8o..12..fy..n..5..i..f7..0..t..hi..nc..xp..p..nv..g..kq..jy..5..b..yl..y..u..g..a..so..gr..uk..ip..mf..2..e..go..bc..2..s7..tl..s0..ek..qv..i..01..bu..nw..wk..0..m..d6..6..iw..zn..0w..t..n1..e..o..bl..nt..n..o..s..eq..z7..sk..9..j..va..ps..fq..x..li..s..q..r..x..c..7..aj..ql..j..2..3z..bg..h..z..h..e..xj..vo..ri..b..m..bc..d..g..mg..i..3r..np..aq..bd..k..j..g..zf..d..qh..5..z..7..f..5..oc..0..d..e..y..a..3..qj..a..l..a1..eu..mw..er..rl..lp..q..29..yf..y..if..j..99..07..bo..ft..p..k..r..ad..84..td..x..j..q1..i..vy..e..x..p..v..u..dg..t..du..df..y..pc..w..4r..j..m..q..zh..zg..b..ie..x..k..zh..br..a..dt..z..q..a..72..a..z..vn..0..rq..i..td..u..s..b..sv..c3..qw..mo..s7..i7..z..y..w..b..zc..p..p6..o9..og..xc..z..eo..k..kp..k..bt..p..2..i..x..4..s..3..gr..1..eo..qj..t..z..on..m..ni..a..h..k..iz..c..e..1i..a3..ph..j..iv..nm..2b..yz..s..cm..u..f..c..r4..uu..t..j..j..u..d..ja..4g..d..z..b..tv..wl..s..zc..qk..a..k..6l..r..64..z..4..nz..q..w5..m..u..h..p9..d..lh..0..q..x..p..jo..s..p4..r..lt..x..b..3s..dh..x..3..v..qc..z..du..l..w0..0f..h..z..is..qs..9u..ox..z..4x..t..w..yw..tw..bh..tk..as..yb..b..gv..nh..xo..qp..xi..xd..6..l..ux..g..tw..fq..jk..m..d..k..a..d..gp..hf..q9..4t..7..e..r..o..ol..dl..h..m..z..h..lc..p..d..6..i..sz..o..e..l7..ly..dp..q..e..j..dw..yz..zm..ky..s..r..p6..o..8..kq..bu..zu..i..5..1..ne..a..w..ez..gf..d6..zf..en..9..q..r..d..tu..9..cg..a..o..i..8l..h..q4..z..nf..mk..p3..1g..r..t0..l1..tc..e3..x..sa..g..o..zm..uh..pa..vm..wq..g..b..i..7z..0l..p..wu..xv..5l..m..v..g..g..9..t..q..cq..xx..pp..f..3..z..st..sr..px..16..ka..eb..st..dt..t..m7..2..p..w..q..vi..w..6v..8..5u..1q..bb..py..up..6b..ue..x..c2..gs..ku..y..w..5..k..jc..q9..y..nr..x..t..s..m..u..2..lv..3m..4..g..l1..2v..j..v0..v..9u..pm..oi..nf..xz..zz..pu..k..k..m..3q..s..ns..d..m..v8..x..n..q..qt..0..sq..9y..w..d..hs..h2..rf..m..d..j..j..4..4..yb..h..l..dy..oy..a9..b..ri..3..az..u..9e..w..y..gt..eu..xk..u..f..8..gs..3i..gb..at..u..i..2..f..qo..m..s..n..p..l5..w..l..uf..v..sx..l..wj..y..8q..b..t9..m..l0..sw..j..q..e..8..nj..kl..a..xr..e..v..fo..p3..h..w0..r..ph..kx..o..6a..g..64..q..eh..wh..q2..v..j8..3..b..d..c..z..o..p0..v7..4..ve..36..cq..9..is..b..1e..gh..o..5..of..gg..s..2e..p..n4..r..c..ex..9g..eq..r3..j..h7..k..x..tl..yb..fy..p..l..kv..2..5h..ji..3..u..rn..1b..v..sq..qw..z..d3..7m..je..n..qh..jg..i..p..ay..lm..t..h..u..lw..c..ex..r8..x..pr..az..e..mg..u0..rc..y..hv..id..t..rk..ny..og..xw..n..c..q..j..o4..mz..v8..x9..ju..u..ft..8..b..7..x..z..l..o5..w..g..qt..2..b..os..f..wn..3..6..e..u..9..vl..4..i..p..yt..q..em..uu..lg..23..w..u..oy..8f..p..l..p..4z..kr..y..ir..wc..m..v..n..kh..e..6z..az..l..ws..e..le..3..d..wu..b..jp..45..v8..hg..1..2..1b..r4..vg..we..lc..s..r..5..ro..da..v..k..nq..q1..u..k7..l..hn..uy..rh..j..o..rw..gg..4..c3..o..ie..p..hh..zg..x..dt..u..b..ci..5..e..1 گیتار | دسته سازها | آموزشگاه موسیقی آوای ماهان

گیتار

گیتار نوعی ساز زهی است که با پیک یا انگشت نواخته می‌شود و از این جهت که سیم‌های آن در اثر ارتعاش تولید صدا می‌کنند، به سازهای گروه کوردوفون (به انگلیسی: Cordophones) یا زه‌صدا تعلق دارد. این ساز علاوه بر داشتن قدمت تاریخی قابل توج [...]

درباره ما

ادامه مطلب

پیش ثبت نام

تماس با ما

تهران، ستارخان، خ نيايش، پلاک 25، واحد 1

021-66530052 / 021-66530034

info@avayemahan.com