سازهای کوبه ای

ساز کوبه‌ای یا پِرکاشِن به هر سازی گفته می‌شود که ازطریق ضربه، تکان، سایش، خراش و یا هر عمل دیگری که منجر به نوسان شود، تولید صدا کند.
وظیفهٔ اصلی سازهای کوبه‌ای معمولاً اجرای ضرب (ریتم) در متن آهنگ است ولی توانایی اجرای ملودی را هم دارد. این ساز احتمالاً پس از صدای انسانی قدیمی‌ترین نوع ساز است که تاریخچهٔ آن به هزاران سال پیش برمی‌گردد.

– سازهای کوبه‌ای را کلاً می‌توان به دو دستهٔ زیر تقسیم نمود :
سازهای کوبه‌ای با کوک معین مثل زیلوفون
سازهای کوبه‌ای با کوک نامعین مثل انواع طبل

فهرست